Góc chuyên môn

Ván cờ hướng dẫn

Đây là một ván cờ tham khảo thú vị, dành cho các bạn nhỏ. Trong ván cờ này, đòn mở đường tấn công đã được sử dụng một cách hiệu quả và phong ấn ván cờ!

Xem thêmVán cờ hướng dẫn

Luyện tập cờ tàn

Một tình huống chiến thuật trong giải trẻ toàn quốc năm 2023, nhóm U09 Nam – cờ tiêu chuẩn. Trắng vừa thực hiện nước đi Ne7 để ngăn cản ý đồ phong cấp của Đen. Đồng thời, Trắng cũng lại…

Xem thêmLuyện tập cờ tàn